Individwi li ħadmu fuq il-Ġabra Storika

Superviżjoni u koordinazzjoni

Konsulenza teknika

Riċerka

Dan ix-xogħol sar minn studenti tad-Dipartiment tal-Malti bħala parti mit-teżi tagħhom għall-grad ta’ BA (Unuri). Il-lista sħiħa tat-teżijiet hi din: