Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra Ġ

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
ġa già
ġa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġa
ġa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġa Già
Ġa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġab ingibilcom
inġibilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġab igip
iġib Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġab giebet
ġiebet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġab igibila
iġibilha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġab igiblu
iġiblu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġab igibu
iġibu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġab giep
ġieb Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġab gieba
ġiebha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġab ingip
inġib Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġab Giep
ġieb Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġab iggip
iġġib Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġagħal gialitini
ġegħlitni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġagħal igalinna
ġagħlna Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġagħal gahal
ġagħal Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġagħal ingelu
inġiegħlu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġagħal ingalu
inġiegħlu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġagħal igialinna
iġġegħelna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġagħal igalec
iġagħlek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġagħal giahal
ġagħal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġagħal gialet
ġagħlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġakbu Giacbu
Ġakbu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġanni Giuan
Ġwann Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġanni Giuanni
Ġwanni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġara giarà
ġara Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġara Girat
Ġrat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġara Sc’giarà
X’ġara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġara sc’igri
x’jiġri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġarraf iggiarraf
jiġġarraf Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġdid godda
ġodda Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġdid Gidit
Ġdid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġdid Gdit
Ġdid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġdid gidid
ġdid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġdid geddudu
ġeddu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġdid gdid
ġdid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġema’ migmuin
miġmugħin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġema’ igma
jiġma’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġema’ igimhu
jiġimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġema’ tigma
tiġma’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġema’ Gimha
Ġimgħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġenb Gniebu
Ġnieb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġenealoġija Genelogia
ġeneloġija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġenerazzjoni Generationi
ġenerazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġenn migginun
miġnun Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġenna genna
ġenna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġenna genna ta lart
ġenna tal-art Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġenna Genna
ġenna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġera igri
iġri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġeremija Geremia
Ġeremija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġerusalemm Gerusalem
Ġerusalem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġest gesti
ġesti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġesu’ Gesu'
Ġesu' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġesù Gesù
Ġesù Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġesù Giesù
Ġiesù Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġewwa geua
ġewwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġewwa geuà
ġewwa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġewwa geuuà
ġewwa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġewwa Geua
ġewwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġibed igbet
iġbed Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġibed tigbet
tiġbed Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġid git
ġid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġie Igù
jiġu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġie igi
jiġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġie nigu
niġu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġie geu
ġew Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġie migia
miġja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġie giè
ġie Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġie Igiù
Jiġu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġie Getila
Ġetilha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġie nigiù
niġu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġie nigi
niġi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġie tigi
tiġi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġie Igilu
jiġilu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġie Nighu
niġu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġiegħel igialinna
iġġagħalna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġieħ iueggiahha
iweġġaћha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġieħ iueggieh
jweġġeћ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġieħ iueggiah
iweġġaћ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġieżu Giesù
Ġieżu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġilormu Gilormu
Ġilormu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġisem gisem
ġisem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġisem Gisem
Ġisem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġisem Gismu
ġismu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġisem Gisem
ġisem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġisem bgismu
b'ġismu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġisem Giese(m)
ġisem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġjakinu Giachinu
Ġjakinu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġlied gelit
ġlied Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġmiel gimiel
ġmiel Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġnien Gonna
ġonna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġobb Giob
Ġobb Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġordan Giordan
Ġordan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġovanni Giouanni
Ġovanni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġuda Guida
Ġuda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġudikabbli giuditiu
ġudizzju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġudikabbli Giuditiu
ġudizzju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġuditta Giuditta
Ġuditta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġuf giuf
ġuf Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġuħ giuħ
ġuħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġulju Giuliu
Ġulju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġurnata Giurnata
ġurnata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġurnata Giranet
ġiranet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġurnata giurnata
ġurnata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġurnata granet
ġranet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ġurnata giranet
ġiranet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġurnata giranet
ġranet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġust giustizia
ġustizzja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġust Giustifikat
Ġustifikat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġuvni Giuvini
ġuvini Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġuvni Giuvna
Ġuvna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġuvni Giuvini
Ġuvini Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġuvni Gioventù
ġoventù Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġuvni giuvini
ġuvni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġużepp/ġużeppi Giuseppi
Ġuzeppi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġużepp/ġużeppi Giusep
Ġuzepp Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ġwakkin Giuachinu
Ġwakkin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġwann Guanni
Ġwanni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġwann Guan
Ġwann Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ġwann Giuanni
Ġwanni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ġwieħ guieh
ġwieħ Ignazio Saverio Mifsud (1739)