Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra D

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
dagħa Daha
Dagħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daħal itholsc
jidħolx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
daħal Tithol
Tidħol Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daħal Dahlet
Daħlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daħal itħlu
jidħlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
daħal tħalt
dħalt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
daħal dahal
daħal Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal iddahhal
iddaħħal Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal dahhalsc
ddaħħalx Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal di[e]hel
dieħel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal ithol
jidħol Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal ithac
jidħak Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dahar Dahru
Dahru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak fedauc
f’hedawk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak iedauc
hedawk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak iedac
hedak Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak iedica
hedika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak iedic
hedik Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak fedak
f’hedak Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dak dich
dik Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dak fedic
f’hedik Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dak Dak
Dak Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak dac
dak Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dak bedac
b’hedak Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dak bedic
b’hedik Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dak b'edauc
b'hedawk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dak bedic
b'hedik Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dak din
din Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dak/hedak Fedac
f'hedak Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dalam mudulam
mudlam Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dalam midlamin
midlamin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dam dam
dam Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dam deiem
dejjem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dam idumu
idumu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dam Diemet
Diemet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dam damet
damet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan fedaun
f’hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan iedin
hedin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan iedaun
hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan bedaun
b’hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan iedana
hedana Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan iedauna
hedawna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan fedana
f’hedana Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dan iedauna
jedawna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dan be daun
dawn Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dan Fedan
F’hedan Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan fedàn
f’hedan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dan beduan
b’hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dan fedin
f’hedin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dan iedan
hedan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dan bedan
b’hedan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dan/hedan Iedan
hedan Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dan/hedan Iedaun
hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
danimarka Dania
Danimarka Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dann donnu
donnu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dannazzjoni Dan(n)azioni
Dannazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daqq Iddacca
Id-daqqa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daqq idoccu
idoqqu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daqq idac
id-daqq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daqs Dacs
Daqs Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar fi dar
fid-dar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar duar
dwar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar idiar
djar Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dar dar
dar Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dar imdaura
imdawra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dar Dar
Dar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar Imdaur
Imdawwar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar Dari
Dari Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar imdauar
imdawwar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dar daru
daru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dar duar
dwar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dar darek
darek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dar ma duarec
madwarek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dar ù diar
u d-djar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
darab darba
darba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
darab drabi
drabi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
darab darptein
darbtejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
darab darbiet
darbiet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
darab tidrop
tidrob Ignazio Saverio Mifsud (1746)
darba la darba
la darba Ignazio Saverio Mifsud (1746)
david David
David Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dawl iddaul
id-dawl Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dawl idaul
id-dawl Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dawn fedaun
f'hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ddiskorra Discorriet
Diskorriet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ddiskuta Nidiscutilcom
Niddiskutilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deċenti Indeċent
Indeċent Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dedika dedicata
dedikata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deheb deep
deheb Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deheb dep
deheb Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deher dherlu
deherlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deher dehritlu
dehritlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deher tidirli
tidhirli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deher idhru
jidhru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deher ideher
jidher Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deher idhirlu
jidhirlu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deher idhirlec
jidhirlek Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deher sci Idirlcom
x’jidhrilkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher deher
deher Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher idirlec
jidhirlek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher idihirli
jidhirli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher dehret
dehret Ignazio Saverio Mifsud (1746)
deher deħret
dehret Ignazio Saverio Mifsud (1746)
deher tidħer
tidher Ignazio Saverio Mifsud (1746)
deher tidher
tidher Ignazio Saverio Mifsud (1746)
deher Idirlu
jidhirlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher idher
jidher Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher tideher
tidher Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deliberazzjoni deliberationi
deliberazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
demm dem
demm Ignazio Saverio Mifsud (1740)
demonju iddemoniù
id-demonju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
demonju Demonii
demonji Ignazio Saverio Mifsud (1740)
demonju demoniu
demonju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
demonju Demoniu
demonju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
den Digni
Denji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
den dign
den Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dendel imdendel
imdendel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
denn dignament
dinjament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
denn dignam(en)t
dinjament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
denna deni
deni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
denna dign
den Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deplorabbli Deplorabili
Deplorabili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
destin destinat
destinat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
destin destinata
destinata Ignazio Saverio Mifsud (1740)
determina determina
iddetermina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
determina iddetermenia
iddetermina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
determina iddetermina
iddetermina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
determina idetermina
iddetermina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
determina det(ermi)na
ddetermina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot b’devozioni
b’devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot divot
divot Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot iddivozioni
id-divozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot divoti
divoti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot Devizioni
devizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot fi divozioni
fid-divozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot Divoti
devoti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
devot divotioni
devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
devot iddevotioni
devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
devot Iddivot
Id-devot Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot Iddivoti
Id-devoti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot Divota
Divota Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot divozioni
devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
devot id-divotioni
id-devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
devot devotioni
devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deżert Iddesert
Id-deżert Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deżert desert
deżert Ignazio Saverio Mifsud (1746)
deżert fi desert
fid-deżert Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deżolazzjoni desulata
deżulata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deżolazzjoni desolationi
deżolazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
difatti defatto
defatto Ignazio Saverio Mifsud (1741)
difatti defattu
defattu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
difatti De fatto
Difatti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
difatti defattu
difattu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
differenti Iddiferenza
Id-differenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
differenti Differenza
Differenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
differenti different
differenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diffiċli iddifficultà
id-diffikultà Ignazio Saverio Mifsud (1740)
difiża tiddefenduh
tiddefenduh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
difiża iddefendu
jiddefendu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
difiża tidifendi
tiddifendi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
difiża iddifendia
iddifendiha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
difiża tiddifendina
tiddifendina Ignazio Saverio Mifsud (1740)
difiża difenda
ddifenda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diġà digià
diġà Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dija dia
dija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dija iddia
dija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dija Iddia
id-dija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dik fedic
f’hedik Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dik(a) iedich
dik Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dikjarazzjoni Iddichiara
jiddikjara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dikjarazzjoni dichiara
ddikjara Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dikment dicment
dikment Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dilluvju diluviu
dilluvju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
din iedina
hedina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
din Bedin
B’din Ignazio Saverio Mifsud (1741)
din iedin
hedin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
din(a) edina
hedina Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dineb idnubiet
id-dnubiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dineb Midimbin
midinbin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dineb midnep
midneb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dineb midimba
midinba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dineb dnup
dnub Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dineb dnubiet
dnubiet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dineb Iddnubiet
Id-dnubiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dineb dnubietna
dnubietna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dinja digna
dinja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dinja iddigna
dinja Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dinja ma digna
mad-dinja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dinja Iddigna
id-dinja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dinjità iddignità
id-dinjità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dinjità Dignità
Dinjità Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dinjità Dignità
dinjità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
disa’ disha
disa’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors iddiscorsi
id-diskorsi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors discorsi
diskorsi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors iddiscors
id-diskors Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors discorra
ddiskorra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors Iddiscurria
jiddiskuriha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors iddiscorrisc
iddiskorriex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors ta discorsi
tad-diskorsi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors nidiscorria
niddiskorriha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors Iddiscorri
jiddiskorri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors discors
diskors Ignazio Saverio Mifsud (1739)
diskors iddiscorri
iddiskorri Ignazio Saverio Mifsud (1739)
diskors iddiscorsi
Id-diskorsi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
diskors nidiscurrilcom
Niddiskurrilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors niddiscorri
niddiskorri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
diskors tà discors
tad-diskors Ignazio Saverio Mifsud (1740)
diskors iddiscorru
jiddiskorru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
diskors Iddiscors
id-diskors Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dispensa tidispensaom
tiddispensahom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dispożizzjoni iddisponu
jiddisponu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dispożizzjoni iddisponi
jiddisponi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dispożizzjoni iddispositioni
id-dispożizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dispożizzjoni dispost
dispost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
disprezz disprez
disprezz Ignazio Saverio Mifsud (1740)
disprezz disprezza
disprezza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
disprezz Jiddisprezza
Jiddisprezza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
disputa fil disputa
fid-disputa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
distruzzjoni iddistruġġiha
Jiddistruġġiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
divers diversi
diversi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
divertiment divertime(n)ti
divertimenti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
divin Divinità
divinità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dixxiplina disciplini
dixxiplini Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diżgrazzja Iddisgrazia
Id-diżgrazzja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diżunur disunur
diżunur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
djaboliku diabolicu
dijaboliku Ignazio Saverio Mifsud (1740)
djiegu Diegu
Djiegu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dlam idlam
dlam Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub dnubiet
dnubiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dnub dnubiiet
dnubiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub idnep
jidneb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub Midnep
Midneb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub dnup
dnub Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub Midimbin
Midinbin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub dnubietcom
dnubietkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
domanda iddimanda
dimanda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dota dutat
dutat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dota dotaħ
dotah Ignazio Saverio Mifsud (1746)
driegħ Drihu
Driegħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
driegħ Drih
Driegħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
driegħ diraih
dirgħajh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dritt diretta
diretta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dritt iddritta
id-dritta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dubju nidubitau
niddubitaw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dubju iddubita
iddubita Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dubju Iddubiù
Id-dubju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dubju dubiu
dubju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dulluvju iddùluviu
id-dilluvju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dulluvju idiluviu
id-dilluvju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dumnikan Duminicana
Duminikana Ignazio Saverio Mifsud (1740)
duttrina dutrini
duttrini Ignazio Saverio Mifsud (1740)
duttrina dutrina
duttrina Ignazio Saverio Mifsud (1740)
duttur Duttur
duttur Ignazio Saverio Mifsud (1739)
duttur duturi
dutturi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
duttur D(uttu)r
duttur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
duttur Iddutturi
id-dutturi Ignazio Saverio Mifsud (1740)