Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra O

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
o Ò
o Ignazio Saverio Mifsud (1740)
o o
o Ignazio Saverio Mifsud (1740)
o Oh
o Ignazio Saverio Mifsud (1741)
o! ò
O! Ignazio Saverio Mifsud (1741)
o! O
o! Ignazio Saverio Mifsud (1741)
o! O
O Ignazio Saverio Mifsud (1746)
o! Ò
O! Ignazio Saverio Mifsud (1746)
obbligazzjoni l’obbligationi
l-obbligazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
obbligazzjoni obligat
obbligat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
obbligazzjoni iobligauna
jobbligawna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
obbligazzjoni obligati
obbligati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
obbligazzjoni t'obligana
tobbligana Ignazio Saverio Mifsud (1741)
odju odiu
odju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
offenda mà offendusc
ma offendux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
offenda Offenda
offenda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
offerta offrielu
offrielu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
offiċċju L’uffitiu
l-uffizzju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
offiża offendeitu
offendejtu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
offiża offendeit
offendejt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
oh
Oh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
oħra ohrain
oħrajn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
oħra ohra
oħra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
okkażjoni occasioni
okkażjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
okkażżjoni l'occasioni
l-okkażżjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
omm Om
omm Ignazio Saverio Mifsud (1741)
omm Omma
ommha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
omm om
omm Ignazio Saverio Mifsud (1739)
omm t'Ommu
t'ommu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
omm Ommi
ommi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
omm Om(m)ietna
ommijietna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
onnipotenza Onnipotenza
Onnipotenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
onor n’onoraù
nonoraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
onor t’onorau
tonoraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
onor n’onoraua
nonorawha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
onor ionora
jonora Ignazio Saverio Mifsud (1741)
onor ionoraha
jonoraha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
onor t’onoraha
tonoraha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
onor tunurausc
tunurawx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
onor ionorau
jonoraw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
onor T’hunurau
tonoraw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
onor ionorasc
jonorax Ignazio Saverio Mifsud (1739)
onor Onorat
Onorat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
onor Tonoraua
tonorawha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
onor Onorata
onorata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
onora Ionoralu
jonoralu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
opera Iopera
Jopera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
opera opera
opera Ignazio Saverio Mifsud (1746)
opera operaz(io)ni
operazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
opera Opra
opra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
oraklu oraculu
orakulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
oratorja l’Orazioni
l-orazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
oratorja oratorii
oratorji Ignazio Saverio Mifsud (1739)
oratorja Oraz(io)ni
Orazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ordni ordini
ordni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
oriġini original
oriġinal Ignazio Saverio Mifsud (1739)
oriġini L’original
L-oriġinal Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ors ors
ors Ignazio Saverio Mifsud (1740)
orsù orsù
ora sù Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ort Ort
Ort Ignazio Saverio Mifsud (1746)
osserv iosserva
josserva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
osserv osserva
osserva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
osserv iosservau
josservaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
osservaw din il-grazzja Osservau di grazia
Osservaw din il-grazzja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
osservazzjoni iosserva
josserva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
osservazzjoni ioservau
josservaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
osservazzjoni osservau
osservaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
osservazzjoni l’osservanza
l-osservanza Ignazio Saverio Mifsud (1740)