Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra W

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
waġa’ huegihiet
weġigћiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
waġa’ Uigih
Wġigħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
waqa’ Uachet
Waqgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
waqa’ uacà
waqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
waqaf Iecaf
Jieqaf Ignazio Saverio Mifsud (1741)
waqt Uact
Waqt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
waqt uact
waqt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
wara Uarà
wara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wara uara
wara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wara Uraiha
Warajha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wara uarà
wara Ignazio Saverio Mifsud (1746)
wara Uara
wara Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wasa’ uisa
wisa’ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
wasal uasal
wasal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wasal uaslet
waslet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
weġġaħ Iùegah
Iweġġaħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wegħed uehedlu
wegћedlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wegħed ueda
wegћda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wegħed uieda
wigћda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wegħed ueudu
wiegħdu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wera uru
uru Ignazio Saverio Mifsud (1739)
wera Uerà
Wera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wera Urini
Urini Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wera Urielu
Urielu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wera Urilina
Urilna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wera Iurilu
Jurilu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wiċċ Uiccec
Wiċċek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wiċċ Fuccu
f'wiċċu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wiċċ uic
wiċċ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
widna uidnet
widnet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
widna uidintu
widintu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
wiegħed uehedom
wegħedhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wieħed sci hut
xi wћud Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wieħed uihet
wieћed Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wieħed uahda
waħda Ignazio Saverio Mifsud (1739)
wieħed Ùahda
Waħda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wieħed uiħet
wieħed Ignazio Saverio Mifsud (1746)
wieħed Uahda
waħda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wieħed uahdec
waħdek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wieħed uahdu
waħdu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wieħed uahada
waħidha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wieħed uihet
wieħed Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wiled ituelida
it-twelida Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wiled tuilet
twieled Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wiled ituielet
jitwieled Ignazio Saverio Mifsud (1739)
wiled tituielet
titwieled Ignazio Saverio Mifsud (1739)
wiled tuieldet
twieldet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
wiled tuielet
twieled Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wiled tuelida
twelida Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wiled Uliet
ulied Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wiled Luliet
l-ulied Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wiled Uildet
Wildet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wiled ittuelit
twelid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
wiled uliedec
uliedek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
wisq uisca
wisqa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wisq uisca
wisq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
wisq uisc
wisq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
wisq uisc
Wisq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wisq uisca
Wisqa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wistin Uistin
Wistin Ignazio Saverio Mifsud (1739)
wiżen tisen
tiżen Ignazio Saverio Mifsud (1741)
wkoll ucol
wkoll Ignazio Saverio Mifsud (1746)