Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra X

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
xaba’ Sciaba
Xeba’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xaba’ iscba
jixba’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xagħra isciahar
ix-xagħar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xahar sciur
xhur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xamgħa Scemhat
Xemgħat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xamgħa Iscemha
ix-xemgħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xandar isciandar
ixxandar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xandar Sciandar
Xandar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xandar isciandar
jxandar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq isctiech
jixtieq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xaq isctiec
jixtieq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq tisctiec
tixtieq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq isctiecom
jixtieqhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq tisctiecom
tixtieqhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq sceuca
xewqa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq tisctiecuom
tixtiquhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq isceuca
ix-xewqa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq tisctiechu
tixtiequ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xara Isctria
jixtriha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xebah scbiħa
xbieha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xebah imscepha
imxebbha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xebah inscephuh
inxebbhuh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xebaħ imscebbeh
imxebbeh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xebb ischbeiba
ix-xbejba Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xebb iscebba
ix-xebba Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xebb iscbeibiet
ix-xbejbiet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xegħel Schelitom
xegħlithom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xegħel Scelet
Xegħlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xeħet Mishut
Mixħut Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xeħet ninscteħet
ninxteħet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xeħet miscħut
mixħut Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xeħet niscthu
Nixtħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xejn scein
xejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xellerat scelerat
xellerat Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xellerat Scelerata
Xellerata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xemx L’iscemsc
lix-xemx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xemx iscemsc
ix-xemx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xemx Iscemsc
ix-xemx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xeraq iscrach
jixraq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xeraq iscrac
jixraq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xeraq tiscrachila
tixraqilha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xeraq tiscrachiliesc
tixraqilhiex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xeraq mà isracsc
ma jixraqx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xeraq mà iscra[c]sc
ma jixraqx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xi fsci
f’xi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi Sc’Tesori
x’teżori Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi sci
xi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi Sc’dignità
x’dinjità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi Sc’tistenna
x’tistenna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi F’sci
F’xi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi sc’invenz(io)ni
sc’invenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xi scin umà
x’inhuma Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xi Sci
Xi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xi psci
b’xi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xita Mi scita
mix-xita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xitan ta Scitan
tax-xitan Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xitan Scitan
xitan Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xitan scitan
xitan Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xiżma scismi
xiżmi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xmara scmajar
xmajjar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xmara scmara
xmara Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xogħol isciohol
ix-xogħol Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xtaq tisctiech
tixtieq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xtaq isctiec
jixtieq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xtaq Tisctiecsc
tixtieqx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xtaq tisctiecu
tixtiequ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xulxin Fscilscil
f'xilxil Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xwejjaħ scueiah
xwejjaħ Ignazio Saverio Mifsud (1740)