Kunċett Concept Kategorija Category Varjanti Variants
allerġija (allergy) saħħa (health) 1
anus (anus) saħħa (health) 1
attakk tal-qalb (heart attack) saħħa (health) 1
attent (make sure or pay attention (to)) saħħa (health) 1
att sesswali (sex) (sexual act (sex)) saħħa (health) 1
awtopsja (autopsy) saħħa (health) 1
ażżma (asthma) (asthma) saħħa (health) 1
bajd (testicles) (testicles) saħħa (health) 1
bijoloġija (biology) saħħa (health) 2
bugħawwieġ (cramp) saħħa (health) 1
bużżieqa tal-awrina (bladder) saħħa (health) 1
ċesarja (caesarian (or c-) section) saħħa (health) 1
dahar (back) saħħa (health) 1
dardir (nausea) saħħa (health) 2
demm (blood) saħħa (health) 1
deni (temperatura) (temperature (running a)) saħħa (health) 1
dijabete (diabetes) saħħa (health) 1
dijarea (diarrhoea) saħħa (health) 1
driegħ jew dirgħajn (arm(s)) saħħa (health) 1
emerġenza (emergency) saħħa (health) 1
emikranja (migraine) saħħa (health) 1
eżamina jew check up (examine or check up) saħħa (health) 1
eżami tad-demm (jew eżamina d-demm) (blood test (or tested his or her blood)) saħħa (health) 1
eżami tal-musrana (colon (or intestine) examination) saħħa (health) 1
fiżjoterapista (physiotherapist) saħħa (health) 2
frixa (pancreas) saħħa (health) 1
fwied (liver) saħħa (health) 1
gay (gay) saħħa (health) 1
ġbin (forehead) saħħa (health) 1
geddum (chin) saħħa (health) 1
għadma (bone) saħħa (health) 1
għadma miksura (broken bone) saħħa (health) 1
għajn(ejn) (eye(s)) saħħa (health) 1
għonq (neck) saħħa (health) 1
ġisem (body) saħħa (health) 1
griżmejn (or grieżem) muġugħ(a) (sore throat) saħħa (health) 1
ħaddejn (cheeks) saħħa (health) 1
ħalq (mouth) saħħa (health) 1
id(ejn) (hand(s)) saħħa (health) 1
id miksura (broken hand) saħħa (health) 2
id miksura (broken hand) saħħa (health) 2
importanti (important) saħħa (health) 1
inhaler (inhaler) saħħa (health) 1
injezzjoni (injection) saħħa (health) 1
iqum bil-lejl (stays awake at night) saħħa (health) 1
kanċer (cancer) saħħa (health) 1
kilwa (kidney(s)) saħħa (health) 1
koxxa (thigh) saħħa (health) 1
lesbjana (lesbia) saħħa (health) 1
ligament (ligament) saħħa (health) 1
loppju (anaesthetic) saħħa (health) 1
loppju fis-sinsla tad-dahar (epidural) (epidural anaesthetic) saħħa (health) 1
lsien (tongue) saħħa (health) 1
mammogram (mammogram) saħħa (health) 1
mexa (walk) saħħa (health) 3
minkeb (elbow) saħħa (health) 1
mnieħer (nose) saħħa (health) 1
mnieħer joqtor (running nose) saħħa (health) 1
moħħ (brain) saħħa (health) 1
mri (magnetic resonance imaging) (mri (magnetic resonance imaging)) saħħa (health) 1
msaren (intestine) saħħa (health) 0
murliti (haemorrhoids) saħħa (health) 1
muskoli (muscles) saħħa (health) 1
musrana l-ħoxna (colon) saħħa (health) 1
neħħa (remove) saħħa (health) 1
nervaturi (nerves) saħħa (health) 1
nħasel (wash oneself) saħħa (health) 1
nifs (breath) saħħa (health) 1
omosesswali (homosexual) saħħa (health) 1
operazzjoni (operation) saħħa (health) 1
patata (il-warrani) (bottom) saħħa (health) 1
period (period (or menstrual cycle)) saħħa (health) 1
pressjoni baxxa (low blood pressure) saħħa (health) 1
pressjoni għolja (high blood pressure) saħħa (health) 1
pulmun (lung) saħħa (health) 1
qalb (heart) saħħa (health) 1
qtar tal-għajnejn (eyedrops) saħħa (health) 1
ras (head) saħħa (health) 2
remettar (nausea) saħħa (health) 2
responsabbli (responsible) saħħa (health) 1
riġel (riġlejn) (leg(s)) saħħa (health) 1
rkoppa (knee) saħħa (health) 1
saqaf tal-ħalq (palate or roof of mouth) saħħa (health) 1
sider (breast) saħħa (health) 1
sieq (saqajn) (foot (feet)) saħħa (health) 1
sinus (sinus) saħħa (health) 1
skeletru (skeleton) saħħa (health) 1
slipped disc (slipped disc) saħħa (health) 1
snien (teeth) saħħa (health) 1
spalla (spallejn) (shoulder(s)) saħħa (health) 1
spiżerija (pharmacy) saħħa (health) 2
sptar (hospital) saħħa (health) 2
stonku (stomach) saħħa (health) 1
strument (instrument) saħħa (health) 1
strument bil-video (instrument with video) saħħa (health) 1
suffejra (jaundice) saħħa (health) 1
swaba' (fingers) saħħa (health) 1
tabib (doctor) saħħa (health) 2
termometru (thermometer) saħħa (health) 1
tunsilli (tonsils) saħħa (health) 1
uġigħ tad-dar (fuq) (upper back pain) saħħa (health) 1
uġigħ tad-dar (isfel) (lower back pain) saħħa (health) 1
uġigħ ta' ras (headache) saħħa (health) 1
ultrasound (ultrasound) saħħa (health) 1
ultrasound 3d (ultrasound 3d) saħħa (health) 1
ultrasound 4d (ultrasound 4d) saħħa (health) 1
vaġina (vagina) saħħa (health) 1
ward (l-isptar) (ward) saħħa (health) 1
widna (ear) saħħa (health) 1
x-ray (x-ray) saħħa (health) 1
żobb (penis) saħħa (health) 1
żvilupp (development) saħħa (health) 1