Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra B

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
bagħad nobodu
nobogħdu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bagħad iobhot
jobgħod Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bagħad obhot
obgħod Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bagħat mibutin
mibgħutin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bagħat mibut
mibgħut Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bagħat nibat
nibgħat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bagħat ibhat
jibgħat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bagħat Bahatlu
Bgħatlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bagħat Mibhut
Mibgħut Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bagħat bahat
bagħat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bambin Bambin
bambin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
banda banda
banda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
banda bandohra
bandoħra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
banda bnadi
bnadi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bankett banchett
bankett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bankett banchet
bankett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bankett banchetti
banketti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
baqa' ipca
jibqa' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baqa' tipca
tibqa' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baqa' bacalisc
baqalix Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baqa’ baca
baqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
baqa’ pcait
bqajt Ignazio Saverio Mifsud (1739)
baqa’ bacà
baqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
baqa’ tipca
tibqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baqa’ tibca
tibqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baqa’ Bachet
Baqgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
baqa’ bacha
baqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
baruni Baruni
baruni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
basta bbastasc
bbastax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
basta bastanti
bastanti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
basta Basta
Basta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
basta Ibasta
Ibbasta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
basta tibasta
tibbasta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bata tbatia
tbatija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bata il tbatiet
il tbatiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bata Bateù
Batew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bata Batà
Bata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bata tbatiiet
tbatijiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bata ibatu
ibatu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
batta ibatti
ibatti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
batta irbattu
irribattu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baxx ibasciau
ibaxxu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baxx ibascu
ibaxxu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baxx Bascia
Baxxa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
baxx Basc
Baxx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beatifikazzjoni beata
beata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beatifikazzjoni beat
beat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beatifikazzjoni beatu
beatu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beatifikazzjoni Beati
Beati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beatifikazzjoni Beatu
beatu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beatitudini beatitudini
beatitudini Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beatu Beatu
Beatu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
beda nibdeù
nibdew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beda bidu
bidu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beda bdeu
bdew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beda nibdeu
nibdew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beda nibda
nibda Ignazio Saverio Mifsud (1739)
beda Bdeù
Bdew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beda ibda
ibda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
beda bdeù
bdew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
beda bdiet
bdiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bejn bein
bejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bejn beinu
bejnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bejn Beinietom
bejniethom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beka bichi
biki Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beka Ipcù
Jibku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka Pchiet
Bkiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka bichà
beka Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka nipchu
nibku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka tipcu
tibku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka tipchi
tibki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka imbicchi
imbikki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka p'cheit
bkejt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka pcheit
bkejt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka Nipchi
nibki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka sc'bichi
x'biki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka ipchi
jibki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
belt bliet
bliet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
belt Belt
Belt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
belt belt
belt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ben bein taiep
ben tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ben ben taiep
ben tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ben Ben
ben Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bena Imbneù
Inbnew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
benedittin Benedittini
Benedittini Ignazio Saverio Mifsud (1739)
benefattur ibbenefica
jibbenefika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
benefattur beneficii
benefiċċji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
benefattur benefici
benefiċċji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
benefattur Benefatturi
benefatturi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bentajjeb ben taieb
bentajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ben tajjeb bentaiep
ben tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ben tajjeb ben taiep
ben tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beraħ ilbierah
ilbieraћ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beraħ il bierah
ilbieraћ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bernard Bernardu
Bernardu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
betulja Batulia
Betulja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beża' tibsa
tibża' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beża’ bisa
biża’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beża’ mà ibsusc
ma jibżgћux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beża’ imbessihin
imbeżżgħin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beża’ basà
baża’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beża’ ibissa
ibeżża’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
beża’ Tibsa
Tibża’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
beża’ ibsa
jibża’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bħal phal
bћal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bħal phal mà
bћalma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bħal phal
bħall- Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bħal pħal
bħal Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bħal phala
bħala Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bħal kikuna phal chiecuna
bħal kikuna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi bil lise(m)
bl-isem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi psci
b’xi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi ptant
b’tant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi bedana
b’hedana Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bi bedan
b’hedan Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi b’imħabba
b’imħabba Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi bedaun
b’hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi biom
bihom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi bi silentiu
bis-silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bi p’tant
b’tant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi bil famiglia
bil-familja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi biħ
bih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi billisem
bil-isem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi pt’tant
b’tant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi b’Pass
b’pass Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi bi silenziu
bis-silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi be dauc
b’hedawk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi bi lisem
bl-isem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi bi snienu
bi snienu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi bilisem
bil-isem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi biha
biha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi bliema
b’liema Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi bia
biha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bi bebda
bl-ebda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi bl’esperienza
bl-esperjenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi bi
bir- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi b’actar
b’aktar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi bi Silenziu
bis-silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi P’
B’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
biċċa bicciet
biċċiet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bid-demm bi dem
bid-demm Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bidel biddel
biddel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bidel Bidel
Bidel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bidel tbiddel
tbiddel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bieb Biep
Bieb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
biegħ ibiħ
ibigħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
biegħed bheit
bgћid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
biegħed bhat
bgħid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
biegħed bheit
bgħid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bierek imbierec
imbierek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bierek imbierech
imbierek Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bierek Berchilom
Berkilhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bierek Imbierec
Imbierek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bierek imbierchin
imberkin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bierek ibiercu
ibierku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bierek l'Imbierec
l-imbierek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bies biesu
biesu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bies bieset
bieset Ignazio Saverio Mifsud (1740)
biex biesc
biex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
biex bis
biex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bikem imbicmin
imbikkmin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bil- bil
Bil- Ignazio Saverio Mifsud (1739)
billi billi
billi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
billi Billi
billi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
biss bis
biss Ignazio Saverio Mifsud (1741)
biss Bis
biss Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bl- bil
bl- Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bla bla
bla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bniedem bnedimin
bnedimin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bniedem biniedem
bniedem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bniedem Bniedimin
Bnedimin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bniedem bnedimin
bnedmin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bniedem bniedem
bniedem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bniedem bniedimin
bnedmin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bniedem bniede(m)
bniedem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
boezju Boetiu
Boezju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bolla bulla
bulla Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bon bon
bon Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bosk boschiiet
boskijiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
brazz Brazzi
Brazzi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
brevement brevement
brevement Ignazio Saverio Mifsud (1746)
brevement Brevement
brevement Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bulla bulla
bulla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bżonn bsogn
bżonn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bżonn bsogni
bżonji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bżonn ibsugnani
bżonn Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bżonn ibsugnana
bżonjana Ignazio Saverio Mifsud (1741)