Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra F

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
f’ Fdasc
f’dax- Ignazio Saverio Mifsud (1740)
faċilità b’facilità
b’faċilità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faċilità facili
faċili Ignazio Saverio Mifsud (1740)
faċilità facil(men)t
faċilment Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fada tifda
tafda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
faga nufgah
nufgah Ignazio Saverio Mifsud (1739)
faħar infahhruom
infaħħruhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar ifahhara
ifaħħarha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar fahhara
faħħarha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar ifahhar
ifaћћar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar t’fahhret
tfaћћret Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar Tfhahret
Tfaħħret Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar ifaħħru
ifaħħru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
faħar ifahhar
ifaħħar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fakar ftacru
ftakru Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fakar Iftacru
Iftacru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fakar ftacar
ftakar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fakar iftacar
jiftakar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fakar ifaccrua
ifakkruha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
falliment infallibili
infallibbli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
falliment infalibili
infallibbli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
falz foloz
foloz Ignazio Saverio Mifsud (1740)
falz falsità
falsità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fama famusi
famużi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fama fama
fama Ignazio Saverio Mifsud (1740)
familja famiglia
familja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
faqar fchira
fqira Ignazio Saverio Mifsud (1739)
faqar Fichir
Fqir Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faqar Focra
Foqra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faqar fchir
fqir Ignazio Saverio Mifsud (1746)
faqar facar
faqar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
faragħun Faruni
faragħuni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fariżew farisei
farizej Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fariżew Fariseù
Fariżew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
farrak farrac
farrak Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fastidju fastidiù
fastidju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fatt Fat
Fatt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fatt fatt
fatt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fatt fat
fatt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
favur favurini
favurini Ignazio Saverio Mifsud (1739)
favur ti favuruni
tiffavuruni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
favur sc’favuri
x’favuri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
favur Favoriti
Favoriti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
favur ifavuruni
iffavurini Ignazio Saverio Mifsud (1746)
favur Favuri
favuri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
feda Tifda
tifdi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fehem ifem
jifhem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fehem fehma
fehma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fehem itfiem
jitfiehem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fehem titfiem
titfiehem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fehem Fehmet
Fehmet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fehem Fehem
Fehem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fehem tifmu
tifhmu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fehem Fimtu
Fhimtu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fehem Feħmu
Fehmu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fehem fimtuni
fhimtuni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fejn fein
fejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fejn feinom
fejnhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fejn feina
fejnha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fejn feinu
fejnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fejn Feicom
Fejnkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fejn Fein
fejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
feliċi felici
feliċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
feliċi felicità
felicità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
feraħ ferhanin
ferħanin Ignazio Saverio Mifsud (1739)
feraħ tifrah
tifraħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ferħ ferh
ferħ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ ferha
ferħa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ ferħ
ferħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ferħ ferhana
ferħana Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ ifrah
jifraħ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ ferhan
ferħan Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ ifirhu
jifirħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferm Ferma
Ferma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ferreri Ferreri
Ferreri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ferrerju Ferreriu
Ferrerju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferrerju Ferreriù
Ferrerju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fertilità fertili
fertili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ferventi b’fervur
b’fervur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
festa festività
festività Ignazio Saverio Mifsud (1741)
festa Festa
festa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fetaħ miftuha
miftuћa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fetaħ iftah
jiftaħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fetaħ miftuha
miftuħa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fetaħ ifthu
iftħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fetaħ infethu
infetħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fetaħ tiftahom
tiftaħhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fferma ifferma
fferma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fi fihom
fihom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi fiħ
fih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fsci
f’xi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi fina
fina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi flart
fl-art Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi fil Chneies
fil-Knejjes Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fiom
fihom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi fiha
fiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi fehsiebi
fe ћsiebi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi Fi li Scrittura
fl-Iskrittura Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fil scmara
fix-xmara Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi Fia
Fija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi fi
fid- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi ficom
fikom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fi
fis- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fi tieni
fit-tieni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fi
fi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fi fi dar
fid-dar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fedac
f’hedak Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fli Spiritu
fl-ispiritu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi fedin
f’hedin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi Fil
fil- Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fi f’loc
f’lok Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fih
fih Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi fi Sacrament
fis-Sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi filoc
fil-lok Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi f'
f' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fi fedauc
f’hedawk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi fliscarpell
fl-iskarpell Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fil
fil- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi fi Cenaculu
fiċ-Ċenakulu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi fiesc
fiex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fidi b’fidi
b’fidi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fidi fidi
fidi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fidil Fidil
Fidil Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fieq feichitom
fejqithom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fieq Ifiec
Ifieq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fieq ifeiaculu
jfejjaqulu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fieq infeiaculec
nfejjaqulek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fieq ifeicu
ifejqu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
figura figura
figura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
figura ifiguralna
ffiguralna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fih fiha
fiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fil gloria iassignaom
jassinjahom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
filippu Filippu
Filippu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
filli filli
filli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
filosofija Filosofia
filosofija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
filosofija Filosofi
filosofi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
filosofija filosofia
filosofija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fini fini
fini Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fis Fis
Fis Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisa fis
fis Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fisser imfissra
imfissra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser t’fisser
tfisser Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser fisser
fisser Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser Fissirtilcom
Fissirtilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser Imfissra
Mfissra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser Ifisser
Ifisser Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser ifissirom
jfissirhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fisser ifissruom
ifissruhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fisser ifissru
ifissru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fisser iffissirom
iffissirhom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fisser ifisser
ifisser Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fittex t’fittesc
tfittex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fittex ifittesc
jfittex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fittex iffittesc
ifittex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fittex inficcu
infittxu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fittex ficcu
fittxu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fittex ificcu
ifittxu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fittex Tificciù
Tfittxu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fittex Ficciù
Fittxu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fittex fittesc
fittex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fittex iffitesc
jfittex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fittex ifittiscom
ifittixhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fittex tfitesc
tfittex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fittex tficciù
tfittxu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fittex tfittesc
tfittex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fittex inficciua
ifittxuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fittex imficcin
imfittxin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fizjo- Fisonomia
fiżjonomija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fl- fli
fl- Ignazio Saverio Mifsud (1739)
flaġell flagellat
flaġellat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
flimkien fl'imchien
flimkien Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fomm tal fom
tal-fomm Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fomm fom
fomm Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fomm fom(m)u
fommu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
forsi forsi
forsi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fortuna fortunat
fortunat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
forza forza
forza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
forza Sc’forza
X’forza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
forza forzi
forzi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fost Fost
Fost Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fost fost
fost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
franġisk Franciscani
Franġiskani Ignazio Saverio Mifsud (1739)
franġisk Franciscu
Fraġisku Ignazio Saverio Mifsud (1740)
franġisk Francisc
Franġisk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
frasattant fra satan[t]
frasattant Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fraternità fratellanzi
fratellanzi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fraternità frat(er)na
fraternal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fratterija frattariet
frattarijiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
frott Frot
Frott Ignazio Saverio Mifsud (1741)
frott frottiet
frottiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ftaħar t'fahhir
tfaħħir Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ftakar Ftacar
Ftakar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ftit ftita
ftit ta’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ftit ftit
ftit Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ftit ftita
ftita Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fundamentali Funda(menta)li
Fundamentali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
funeral funerali
funeral Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fuq fucu
fuqu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fuq fuc
fuq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fuq fuca
fuqha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fuq Fuciesc
Fuqiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
furja furius
furjuż Ignazio Saverio Mifsud (1740)
furja Foria
Furja Ignazio Saverio Mifsud (1741)