Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra I

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
iben bint
bint Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iben tal Liben
tal-Iben Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iben liben
l-iben Ignazio Saverio Mifsud (1739)
iben taliben
tal-iben Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iben Bintà
Bintha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iben bin
bin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
iben ibnu
ibnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
id fideiha
f’idejha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
id fidehia
f’idejha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
id idehi
idejh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
id bi dehia
b’idejha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
id ideih
idejh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
id ideicom
idejkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
id fidehia
idejha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
id Ihdu
Idu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
id deiħ
jdejh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
id fidei[n]
f'idejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
id Ideina
idejna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
idjota L’Idiota
l’Idjota Ignazio Saverio Mifsud (1739)
idolatrija Iduli
Idoli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor l’ohrain
l-oћrajn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor ihor
ieћor Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor ùlihor
u l-ieћor Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor lohra
l-oћra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor ihor
ieħor Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ieħor Iehor
Ieħor Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor loħra
l-oħra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ieħor lihor
l-ieħor Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iġġennen Iggiennen
iġġennen Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ikel ichel
ikel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ikoll icollu
ikollu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
il- L’
L- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
il- il
il- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
il- I
Is- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
il- Il
il- Ignazio Saverio Mifsud (1740)
il- ul
u l- Ignazio Saverio Mifsud (1740)
illarga allarga
jallarga Ignazio Saverio Mifsud (1746)
illi illi
illi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
illi Illi
Illi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
illi is-sultan il Issultan
illi is-sultan Ignazio Saverio Mifsud (1740)
illodi Illodi
Illodi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
illum illum
illum Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ilma ilma
ilma Ignazio Saverio Mifsud (1746)
imitazzjoni Imitaù
Imitaw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imitazzjoni Imitaua
imitawha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imma imà
imma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imma Imma
imma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
imma Immà
imma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
imma Im(m)issa
Imm’issa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imma im(m)à
imma Ignazio Saverio Mifsud (1746)
imma immà
imma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
immakulat immaculat
immakulat Ignazio Saverio Mifsud (1739)
immakulat Immaculata
Immakulata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
immela immela
immela Ignazio Saverio Mifsud (1739)
immela im(m)ela
immela Ignazio Saverio Mifsud (1746)
immela im(m)elà
immela Ignazio Saverio Mifsud (1746)
immela Immela
immela Ignazio Saverio Mifsud (1740)
impediment impedisci
jimpedixxi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
impekkabbli impeccabiltà
impekkabiltà Ignazio Saverio Mifsud (1746)
impertinenti impertinenti
impertinenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imperu l’Imperatur
l-imperatur Ignazio Saverio Mifsud (1741)
importanti impurtac
jimpurtak Ignazio Saverio Mifsud (1739)
imqar imcar
imqar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
indirizz Indrizza
indirizza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
indja Indi
Indja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ineffabbli ineffabili
ineffabili Ignazio Saverio Mifsud (1740)
infern infern
infern Ignazio Saverio Mifsud (1739)
infinit infinit
infinit Ignazio Saverio Mifsud (1741)
infinit Infinità
infinità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ingann L’inganni
l-inganni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
inġema’ Ingemhu
inġemgħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ingħoġob Innogob
ingħoġob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
in grazzja ingrazia
in grazzja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
in grazzja in gratia
in grazzja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inkarnazzjoni Incarnata
inkarnata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inkarnazzjoni incarnat
inkarnat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
inkarnazzjoni Incarnaz(io)ni
Inkarnazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inkella anchella
ankella Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inkella anchella
inkella Ignazio Saverio Mifsud (1739)
inkella Anchella
ankella Ignazio Saverio Mifsud (1740)
in kumpanija in cumpagnia
in kumpanija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
inkwatru inquatru
inkwatru Ignazio Saverio Mifsud (1739)
innoċenzu Innocenzu
Innoċenzu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
in persuna in persuna
in persuna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
in prova in prova
in prova Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inqas Incas
inqas Ignazio Saverio Mifsud (1741)
insara insara
insara Ignazio Saverio Mifsud (1740)
insomma In somma
insomma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
insomma in Som(m)a
insomma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
instant Instant
Instant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
int intisc
intix Ignazio Saverio Mifsud (1741)
int int
int Ignazio Saverio Mifsud (1741)
int Intom
intom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
int intom
intom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
int inti
inti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
int scintom
x'intom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
intellett intellet
intellett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
interċessjoni Int(er)cessioni
interċessjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
interess interessi
interessi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
interess l'interes
l-interess Ignazio Saverio Mifsud (1741)
interrogazzjoni interogaù
interrogaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
interrogazzjoni interrogauom
interrogawhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inti inti
inti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inventiv inventa
inventa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inverżjoni inverzioni
inverżjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
irrisolva Irrisolvi
jirrisolvi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
irrisponda Irrispondilu
irrispondielu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
isem lisem
l-isem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
isem illisem
ilissem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
isem insemmich
insemmik Ignazio Saverio Mifsud (1739)
isem imsemmin
imsemmijin Ignazio Saverio Mifsud (1739)
isem Bi lisem
Bl-isem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
isem Semmia
semmiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
isem T’issem(m)a
tissemma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
isem insemm(m)iħ
insemmih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem illisem
l-isem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem issemma
issemma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem lisem
isem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem imsemmi
msemmi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem isem(m)iħ
isemmih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem sam(m)eù
semmew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ispirazzjoni bl'ispirationi
bl-ispirazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
isqof Iscof
Isqof Ignazio Saverio Mifsud (1739)
issa issa
issa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
issa mn’issa
mn’issa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
issa Sassa
S’issa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
issokta issocta
issokta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
issoppona nissupponu
nissopponu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
is-superbja issuperbia
is-superbja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
istituzzjoni istituiscia
istituwixxa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ittra blittiri
bl-ittri Ignazio Saverio Mifsud (1739)
iva ivà
iva Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iva Iva
iva Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iva iva
iva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iżaija Isaia
Iżaija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iżża uisseuhair
iżżewħajr Ignazio Saverio Mifsud (1739)