Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra P

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
paċenzja pacentia
paċenzja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
paċi paci
paċi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
padiljun Padigliun
padiljun Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pajjiż Paisi
Pajjiżi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pajjiż Pais
Pajjiż Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pajjiż Paisa
pajjiżha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pajjiż pais
pajjiż Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pajjiż paisi
pajjiżi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
palazz palaz
palazz Ignazio Saverio Mifsud (1746)
palestina Palestina
Palestina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
papa Papa
Papa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
paralitiku Paraliticu
paralitiku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pariġi Parigi
Pariġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
parir ul parir
u l-parir Ignazio Saverio Mifsud (1740)
parti parti
parti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
partikular particularment
parikularment Ignazio Saverio Mifsud (1739)
partikular particulari
partikulari Ignazio Saverio Mifsud (1740)
partikular particularment
partikularment Ignazio Saverio Mifsud (1746)
partikular particularm(en)t
partikularment Ignazio Saverio Mifsud (1746)
partikularment particolarment
partikolarment Ignazio Saverio Mifsud (1741)
partikularment Particolar(men)t
partikolarment Ignazio Saverio Mifsud (1741)
parzjali parzialità
parzjalità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
paskasju Pascasiu
Paskasju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pass pass
pass Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pass b’Pass
b’pass Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pass pas[s]
pass Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pass f'pass
f'pass Ignazio Saverio Mifsud (1741)
passaġġ tipassiggia
tippassiġġa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
passjoni passioni
passjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
patri Patriarchi
patrijarki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
patri patriarca
patrijarka Ignazio Saverio Mifsud (1740)
patri Patri
Patri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
patri Patriarca
patrijarka Ignazio Saverio Mifsud (1740)
patri Patri
patri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
patrija Patria
Patrija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
patrun Patrun
patrun Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pellegrin Pellegrin
pellegrin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pellegrin Pellegrinagg
pellegrinaġġ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
penitent penitenti
penitenzi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
penitent paenitenza
penitenza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
penitent Penitentii
penitenzi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
penitent Penitenza
Penitenzi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
penitent penitenza
penitenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
penitenza penitenza
penitenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
per Per mez
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1739)
per Per mezz
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1740)
per Permezz
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1741)
per per mez
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1746)
per p(er) mez
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1746)
per per
per Ignazio Saverio Mifsud (1740)
perfett perfez(io)ni
perfezzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
perfezzjoni perfetta
perfetta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
perfezzjoni perfettioni
perfezzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
perfezzjoni tiperfetiona
tipperfezzjona Ignazio Saverio Mifsud (1739)
perfezzjoni perfetti
perfetti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
perfezzjoni perfett
perfett Ignazio Saverio Mifsud (1740)
periklu periculusa
perikuluża Ignazio Saverio Mifsud (1740)
periklu Periculu
Periklu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
permess permettiesc
permettiex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
permess tipermetti
tippermetti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
permez per mez
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1740)
però però
però Ignazio Saverio Mifsud (1741)
però Però
però Ignazio Saverio Mifsud (1740)
però p(er)ò
però Ignazio Saverio Mifsud (1741)
persuna Persunaggi
persunaġġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
persuna Persunag
persunaġġ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persuna Persuni
persuni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persuna persuna
persuna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persuna persunagg
persunaġġ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persważjoni ipersuadi
jipperswadi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persważjoni persuada
pperswada Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pest pesta
pesta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
piena puieni
pwieni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
pietru Pietru
Pietru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pinġa ipingi
ipinġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pinġa pinguta
pinġuta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pinġa ipinguh
ipinguh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pittur Pittur
pittur Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pjaċir piaciri
pjaċiri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pjaga piaga
pjaga Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pjaneta Pianeti
pjaneti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pjaneta pianeti
pjaneti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pjetà pietus
pjetuż Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pont pont
pont Ignazio Saverio Mifsud (1741)
poplu Populu
populu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
poplu populu
populu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
possibli possibili
possibbli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
potenza potestà
potestà Ignazio Saverio Mifsud (1741)
potenza potenti
potenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
potenza potenza
potenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
potenza putenti
putenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
potenza putent
putent Ignazio Saverio Mifsud (1740)
potenza potent
potent Ignazio Saverio Mifsud (1740)
potenzi potenzi
potenzi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
preċett praecett
preċett Ignazio Saverio Mifsud (1739)
preċett praecettah
preċettah Ignazio Saverio Mifsud (1739)
predestinazzjoni praedestinati
predestinati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
predestinazzjoni predestinati
predestinati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
predikatur predica
predika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
predikatur Predicaturi
predikaturi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
predikatur prietchi
priedki Ignazio Saverio Mifsud (1739)
predikatur praedicaturi
predikaturi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
predikatur praedichi
prediki Ignazio Saverio Mifsud (1740)
predikatur Ippredica
ippredika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
predikatur Predicaturi
Predikaturi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prekursùr precursur
prekursur Ignazio Saverio Mifsud (1739)
prekursùr Precursura
prekursura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prekursùr praecursura
prekursura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
preparazzjoni preparati
preparati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
preparazzjoni preparam(en)t
preparament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prerogativa prerogativi
prerogativi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
preservazzjoni ippersevera
ippersevera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
preservazzjoni preservata
preservata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
preżent present
preżent Ignazio Saverio Mifsud (1741)
preżent presentement
preżentement Ignazio Saverio Mifsud (1740)
preżent ippresenta
jippreżenta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
preżent presenza
preżenza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
preżunzjoni Presunzioni
preżunzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
prezz praetiùs
prezzjuż Ignazio Saverio Mifsud (1741)
prezz praetius
prezzjuż Ignazio Saverio Mifsud (1741)
priedka ipriedicau
ippridikaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prinċep Princep
prinċep Ignazio Saverio Mifsud (1741)
prinċep Princep
Prinċep Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prinċipal Principali
prinċipali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
privilegg sc'privilegi
x'privileggi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
privileġġ privilegi
privileġġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
privileġġ Privileggi
privileġġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
privileġġ Privilegiat
privileġġjat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
privileġġ Privilegii
privileġġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
privileġġ Privilegi
privileġġi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
probabbli probabili
probabili Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prodgu prodigu
prodigu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
prodiġju prodigiù
prodiġju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prodiġju prodigij
prodiġji Ignazio Saverio Mifsud (1746)
proferixxa iproferisci
jipproferixxi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
profeta Profeta
profeta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
profeta Profeti
profeti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
profeta Profetia
profezija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
profeta profetizzat
profetizzat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
profeta Profeta
Profeta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
profitt Profitt
Profitt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
prokopju Procopiù
Prokopju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pront pront
pront Ignazio Saverio Mifsud (1746)
propja propia
propja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
proponent tipproponi
tipproponi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
proponent niproponilcom
nipproponilkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
proposta propositioni
proposizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
proposta ipproponi
pproponi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
proposta proponeit
pproponejt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
proposta propona
ppropona Ignazio Saverio Mifsud (1746)
proprju Propiament
propjament Ignazio Saverio Mifsud (1741)
proprju propria
proprja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
protest tiprotesta
tipprotesta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
protezzjoni Protettioni
protezzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
protezzjoni Protezzioni
protezzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
protezzjoni Protettrici
Protettriċi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
protezzjoni Protetti
protetti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
protezzjoni Protettur
protettur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
protezzjoni protettioni
protezzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prova provi
Provi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
prova niprovaielcomsc
nippruvahilkomx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
prova ipprovaù
ipprovaw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
prova niprovalcom
niprovalkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prova niprova
nipprova Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prova Iprovah
jipprovah Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prova iprova
jipprova Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prova ippruvausc
ma ppruvawx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova ipprovaù
ppruvaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova provaom
pruvahom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mà tiprovasc
ma tippruvax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova tiprovahom
tippruvahom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova iprovaom
jippruvahom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova ippruvaom
jippruvahom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mà ipprovasc
ma jippruvax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova ipprovaitu
pprovajtu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova tiprovaù
tippruvaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova tiprovauom
tippruvawhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova ipprovauom
ppruvawhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova iprovaù
ppruvaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova provi
provi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova niprovaħ
nippruvah Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova prova
prova Ignazio Saverio Mifsud (1740)
provdiment Ipprovedia
jipprovdiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
provdiment Providenza
providenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
provdiment providenza
providenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
provdiment iprovedi
jipprovdi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
provdiment Provvidenza
providenza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
proverbju Proverbi
proverbji Ignazio Saverio Mifsud (1740)
proxxmu prossimu
proxximu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pubbliku publican
pubblikan Ignazio Saverio Mifsud (1739)
pubbliku ippublikau
jippubblikaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pubbliku publicani
pubblikani Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pulptu pulpiti
pulpti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
punt pont
punt Ignazio Saverio Mifsud (1739)
punt Pont
pont Ignazio Saverio Mifsud (1740)
punt Ponti
punti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pur pura
pura Ignazio Saverio Mifsud (1739)
pur purità
purità Ignazio Saverio Mifsud (1739)
pur purificata
purifikata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
pur sc’ purità
x’purità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
purċissjoni Prucessioni
Pruċessjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
purgatorju Purgatoriu
purgatorju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
puru puru
puru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
puru purù
puru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pussess ippossieda
ippossjeda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pussess ippossidisc
jippossedix Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pussess ipossiedi
jippossjedi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pussess Tiposiedi
tippossiedi Ignazio Saverio Mifsud (1741)