Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra J

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
jasar irsir
irsir Ignazio Saverio Mifsud (1741)
jasar mil Iasar
mill-jasar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
jekk iech
jekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
jekk iec
jekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
jekk Iech
jekk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
jekk Iec
jekk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
jien iena
jiena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
jien iniesc
iniex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
jien Ieniesc
Jiniex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
jien mà ieniesc
m’iniex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
jies Iesa
Jiesha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
jies Iesco(m)
jieskom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
jies Iesa
Jiesa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
jiġifieri Igi fieri
jiġifieri Ignazio Saverio Mifsud (1739)
jingħamel inhamel
jingħamel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
jingħamel inamel
jingħamel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
jum talum
tal-lum Ignazio Saverio Mifsud (1739)
jum cuglium
kuljum Ignazio Saverio Mifsud (1739)
jum iumein
jumejn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
jum seba tiiem
sebat ijiem Ignazio Saverio Mifsud (1741)