Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra K

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
kaċċa Caccia
Kaċċa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kafar chiefer
kiefer Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kalamita calamitus
kalamituż Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kalċi Calici
Kaliċi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kalvarju Calvariù
kalvarju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kalzri Carciri
karċiri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kamra Cmamar
kmamar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kanċellerija Cancellier
kanċellier Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kanċellerija Cancillier
kanċillier Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kanċillerija Cancellier
kanċellier Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kanonizzazzjoni Canunizat
Kanunizzat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kant cantica
kantika Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kant B’cant
b’kant Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kant icantau
ikantaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kant tcanta
tkanta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kap Cap
kap Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kap Cap
Kap Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kapaċi capaci
kapaċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kapitlu Capitolu
kapitolu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kapitlu Capitulu
kapitulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kapitlu capitulu
kapitulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kapitlu Cap(ito)lu
kapitlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kapitlu Capitulu
kapitlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kapriċċ capricci
kapriċċi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kaptan Capitani
kaptani Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kaptan Captan
Kaptan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kaptan Cap(ta)n
Kaptan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kardinal Cardinal
kardinal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
karestija Carestia
karestija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
karità carità
karità Ignazio Saverio Mifsud (1739)
karizzi Carizzi
Karizzi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
karkar ciarciar
karkar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
karkar imcarcar
imkarkar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
karmelu Carmnu
Karmnu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
karmelu Carmlitani
Karmelitani Ignazio Saverio Mifsud (1739)
karnival Carnival
Karnival Ignazio Saverio Mifsud (1746)
karru carru
karru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
karta carti
karti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kast Castità
kastità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kastig castig
kastig Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kastig ticastiga
tikkastiga Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kastig Castighi
Kastigi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kastità Castit[à]
kastità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
katarina Caterina
Katarina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
katedra Catedra
katedra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
katina Catina
katina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
katina catenati
inkatenati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kattoliku cattolica
kattolika Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kava icava
ikava Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kavall cavalier
kavallier Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kawża causa
kawża Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kawża In causa
Il-kawża Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kawża Causa
kawża Ignazio Saverio Mifsud (1741)
każa Casata
Każata Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kbir Chbarat
Kbarat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
keċċa Imcocci
imkeċċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
keċċa Imchecci
imkeċċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
keċċa Checcieta
keċċietha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
keċċa ichecciħ
ikeċċih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kelb cliep
klieb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kell mà icollusc
ma jkollux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell icolcom
ikollkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell chellu
kellu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell chellec
kellek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell icollu
jkollu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell icolla
jkollha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell mà icollomsc
ma jkollhomx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell mà icolliesc
ma jkollhiex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell- chella
kellha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kell- chellusc
kellux Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kell- chellu
kellu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kell- chelli
kelli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kell- Sc’chellu
X’kellu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kell- chellec
kellek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kellem itchellem
jitkellem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kellem nitchellem
nitkellem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kelma itchellem
jitkellem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma tchellem
tkellem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma chelmiet
kelmiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma cliem
kliem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma nitchellem
nitkellem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma chelma
kelma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma t’chellem
tkellem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kelma itchelmu
jitkellmu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kelma ichelmu
ikellmu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kelma sc’chliem
x’kliem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kelma Celma
Kelma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma chliem
kliem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kemm chem
kemm Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kemm Chem.
kemm Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kerrah chruhia
kruhija Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kerrah icreh
ikreh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kewkba cuiechep
kwiekeb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kewkba chuiechep
kwiekeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber chibret
kibret Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber acbar
akbar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber chbira
kbira Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber chbar
kbar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber chbir
kbir Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber chburia
kburija Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kiber acbar
kbir Ignazio Saverio Mifsud (chibir)
kiber macbara
makbara Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kiber Chbarat
Kbarat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber achbar
akbar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kiber akbar
akbar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kiber icabrulu
ikabbrulu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kiber Chbira
kbira Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kiber l'acbar
l'akbar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kiel ichel
Ikel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kiel iecol
jiekol Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien ic(un)u
jkunu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien ma chellusc
ma kellux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien icun
jkun Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien conc
kontx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kien chienusc
kinux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien Icolliesc
ikollhiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien chellu
kellu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien tcunu
tkunu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien chella
kellha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien icunu
jkunu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien tcu(n)
tkun Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien chien
kien Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien conna
konna Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kien tcun
tkun Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien s [c]hienet
x'kienet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien ichùn
ikun Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien chiensc
kienx Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien Icun
ikun Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien cont
kont Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien icolla
ikollha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien incunu
inkunu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien tcunusc
tkunux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien icunusc
ikunux Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kien mà icunusc
ma jkunux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien chienet
kienet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien chienu
kienu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien icunlu
ikunlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien mà chienec
ma kinetx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mà chiensc
ma kienx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien icolloc
ikollok Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien schien
x’kien Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien chien(u)
kienu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien icun
ikun Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien Tcunu
Tkunu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien Incun
Inkunu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien t’cunu
tkunu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien Chienec
kinitx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien cun
kun Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien Chien
kien Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien incun
inkun Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien icunsc
ikunx Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien icu(n)
Jkun Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mà chienusc
ma kinux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien icunu
ikunu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien schien
x'kien Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien Chienesc
Kinetx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien Tcunsc
Tkunx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien chien[et]
kienet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kif chif
kif Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb mictup
miktub Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb chitep
kiteb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb ctip
ktieb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb ictep
jikteb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb cotba
kotba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb ictbu
iktbu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kiteb cotop
kitbiet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kiteb ctiep
ktieb Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kiteb Chitbet
Kitbet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb ictep
ikteb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kkonċeda iconcedilu
kkonċedielu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kkonstrinġa ticostringini
tikkostrinġini Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kleru Chiericu
Kjeriku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kliem chelmiet
kelmiet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kliem itchellem
jitkellem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kmand ticmanda
tikkmanda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kmand cmandah
kmandah Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kmand cmant
kmand Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kmand cumandamenti
kumandamenti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kmand cmandaħ
kmandah Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kmand chmandat
kkmandat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
knisja Chnisia
knisja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
knisja chnisia
knisja Ignazio Saverio Mifsud (1739)
knisja chneies
knejjes Ignazio Saverio Mifsud (1739)
knisja chnjsia
knisja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
knisja Chneies
Knejjes Ignazio Saverio Mifsud (1746)
knisja Chnisia
Knisja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
koadjutur coadiuturi
koadjuturi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
koll collosc
kollox Ignazio Saverio Mifsud (1741)
koll colla
kollha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
koll collu
kollu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
koll colla
kollha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
koll collu
kollu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
koll collha
kollha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
koll collosc
kollox Ignazio Saverio Mifsud (1746)
koll icolla
ikollha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
koll iconna
ikollna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
koll colloc
kollok Ignazio Saverio Mifsud (1741)
koll- ilcol
ilkoll Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kollu Icollu
ikollu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kollu collu
kollu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kolonja Colonia
kolonja Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kombusta combusta
kombusta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
komdu com(m)odità
komodità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
komparattiv comparationi
komparazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kompendju compendiati
kompendjati Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kompla compla
kompla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kompla cumple(ta)m(en)t
kumpletament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kompożizzjoni iccomponu
jikkomponu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
komprensjoni ticomprendu
tikkomprendu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċess Concessi
konċessi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni concediela
konċedielha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni ticoncedilu
tikkonċedilu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni cuncessi
kunċessi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konċessjoni Concedielu
ikkonċidielu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni Concieda
Ikkonċieda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni Icuncidila
jikkunċiedila Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni ticuncedilo(m)
tikkunċedilhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni Conceda
konċeda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni Concedilù
konċedielu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni Ticuncedi
tikkunċedi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni conced[ie]lu
ikkonċedielu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konċessjoni icconcedielna
jikkonċedilna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konferma nicunfirma
nikkunfirma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konferma icunfirma
ikkunfirma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
konferma icunfirmah
ikkunfirmah Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konferma icunfirmau
ikkunfirmaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konferma iccumfirmah
jikkunfirmah Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konferma confirmat
konfirmat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konfessur Cunfissuri
kunfissuri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konfużjoni iccunfundi
jikkunfundi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konfużjoni icconfondini
ikkonfondini Ignazio Saverio Mifsud (1739)
konfużjoni Confus
Konfuż Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konfużjoni Confusi
konfużi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konfużjoni Confusa
konfuża Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konklavi Conclavi
konklavi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konklużjoni iconcludi
jikkonkludi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konness Connessi
konnessi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsagrazzjoni consacrat
ikkonsagrat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsagrazzjoni consacra
ikkonsagra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsagrazzjoni cunsecrat
ikkonsagrat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsegwenza consequenza
konsegwenza Ignazio Saverio Mifsud (1739)
konsenja Cunsignatu
kunsinjatu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni iconsidera
jikkonsidera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni nicunsideraù
nikkunsideraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni cunsideraina
ikkunsiderajna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni nicunsiderau
nikkunsideraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni icunsidera
jikkunsidera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni iconsidera
ikkonsidera Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konsiderazzjoni Icunsiderah
jikkunsiderah Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni iconsidera
kkunsidera Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsiderazzjoni consideraù
kkonsideraw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konsiderazzjoni Niconsiderau
nikkonsideraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsistent iccunsisti
jikkunsisti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konsistenti iconsistu
jikkonsistu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsolazzjoni ticonsola
tikkonsola Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsolazzjoni consolati
kkonsolati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsolazzjoni consolaz(io)ni
konsolazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsolazzjoni consolationi
konsolazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsolazzjoni icconsolaù
jikkonsolaw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsulta Cunsultati
kunsultati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kont cont
kont Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kontenut iccontieni
ikkontieni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kontinwazzjoni continua
kontinwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kontinwazzjoni continuazioni
kontinwazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kontinwazzjoni Continua(men)t
kontinwament Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kontra contrà
kontra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kontra contrapost
kontrapost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kontrasta icontrastau
jikkontrastaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konversazzjoni fil conversationi
fil-konversazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konverżjoni convertita
konverta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
konverżjoni Converta
ikkonverta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konverżjoni ticconverti
tikkonverti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
korla incolra
inkolra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
korla incorla
inkorla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
korrispondent iccorrispondi
jikkorrispondi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kostanza Custanza
kustanza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kostrett costrit
kostrit Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kostrinġiment custritti
kustritti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kostrinġiment ticostringina
tikkostringi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kostrinġiment costritti
kostritti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kostrinġiment ticostringicsc
tikkostrinġix Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kostrinġiment ti costringic
tikkostrinġik Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kostrinġiment ticostringico(m)
tikostrinġikom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kotor actar
aktar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kotor l'actar
l-aktar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kreatur Cre(tur)a
Kreatura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kreatur Creatura
kreatura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
krisologu Crisologu
Krisologu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kristu Cristu
Kristu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kristu Cristu
kristu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kristu Ch(rist)u
kristu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kriżostmu Crisostomu
Kriżostomu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kriżostomu Crisostomu
Kriżostomu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
krudil crudil
krudil Ignazio Saverio Mifsud (1740)
krudil Crudili
krudili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
krudili sc'Crudeltà
x'krudeltà Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kull culleila
kull lejla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kull culma
kulma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kull culumchien
kullimkien Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kull cullma
kulma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kull culhat
kullhadd Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kull Culsena
kull sena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kull Culma
kulma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kull culmin
kull min Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kull cul
kull Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumbat Icumbatti
jikkumbatti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kumbatt icumbattu
jikkumbattu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumbatt cumbatta
kkumbatta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumbatt iccumbatti