Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra S

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
sa hasabiesc
ħasabiex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sa hasansitra
ħasansitra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sa
sa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sa Sachem
Sakemm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sa sà chem
sakemm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sa ħasabiesc
ħasabiex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sa ħasansitrà
ħasansitra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sa ħasansitra
ħasansitra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sa hansitra
ħansitra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab insap
jinsab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab tinsap
tinsab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab t’insap
tinsab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab insabu
jinsabu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab insap
insab Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sab insapsc
insabx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sab isibulusc
isibulux Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sab sabu
sabu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sab issip
issib Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sab Issibu
Issibu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab isip
isib Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab jinsabu
jinsabu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab insip
insib Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab insapsc
nstabx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab issip
ssib Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab insibu
nsibu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab tinsapsc
tinsabx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab issibu
issibu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab insapc
insabx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab sap
sab Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab isibiesc
issibhiex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saba' bsebhu
b'sebgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saċerdot Sacerdoti
saċerdoti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
safar siefer
siefer Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saffar isfar
isfar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrament Sacrament
Sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrament iss(acramen)t
sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrament Sacram(en)t
Sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrament issacra(men)t
Is-Sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrament Sacram(enta)t
Sagramentat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrileġġ Sacrilegu
Sagrilegu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sagru Sacrusanta
Sagrosant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagru sacrusant
sagrusant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ insihu
jinsieħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saħ seiah
sejjaћ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saħ issehuli
issejħuli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
saħ Sehilom
sejħilhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
saħ seiahlu
sejjaħlu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
saħ isehula
iseħulha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saħ isseħilom
ssejħilhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ sieħlu
sieħlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ issiħlu
issieħlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ isiħ
jsieħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ isiħilhom
issiħilhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ isehilcom
isejħilkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ insiħ
nsieħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ isehulu
isejħulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saħ tinsih
tinsieħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saħħ issahha
is-saћћa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sajd Saieda
sajjieda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sajd Instat
Jinstad Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sajd Issaieda
Is-sajjieda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sajd Istadu
Jistadu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sakku/ saqqu Saccu
Sakku/saqqu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sala issala
sala Ignazio Saverio Mifsud (1746)
salab Salbu
sallbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salab salbuh
sallbuh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salab Imsallap
Imsallab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salab Imsalbin
Imsalbin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salab imsallap
imsallab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salab Salip
salib Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salamun Salamun
Salamun Ignazio Saverio Mifsud (1740)
salib Salip
Salib Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saltan Slaten
slaten Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saltan Issultan
is-sultan Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saltan issultan
Is-sultan Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saltan Issultan
Sultan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saltan Slaten
Slaten Ignazio Saverio Mifsud (1746)
salva tà Salvazioni
tas-salvazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salva issalva
jissalva Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salva Salva
salva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
salva Issalvait
Issalvajt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salva Salva
Salva Ignazio Saverio Mifsud (1746)
salva Salvatur
salvatur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
salva Salvait
salvajt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sam Isum
Isum Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sam Issaum
sawm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sam saum
sawm Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama' isimhu
isimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama' smaitu
smajtu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama' nisma
nisma' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama' smait
smajt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama' isma
jisma' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama' tisimusc
tisimgħux Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama’ smaitu
smajtu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ tisma
tisma’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ tismana
tismagћna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ isimhu
isimgћu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ isimu
isimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sama’ isimuhu
isimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sama’ tisimuh
tisimgħuh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama’ semhu
semgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama’ insemhu
insemgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama’ Mismuh
mismuh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ Isimhu
jisimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ isimhu
isimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ Nisma
Nisma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ smait
smajt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ Isma
Isma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ smaituħ
smajtuh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ sama’
sama’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
samaritan Samaritani
Samaritani Ignazio Saverio Mifsud (1746)
san santu
santu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
san Santissima
Santissima Ignazio Saverio Mifsud (1739)
san San Tumas
San Ignazio Saverio Mifsud (1746)
san S(antissimu)
santissimu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
san Iss(antissimu)
Santissimu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
san San Matteù
San Mattew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
san San
san Ignazio Saverio Mifsud (1740)
san S.
san Ignazio Saverio Mifsud (1740)
san Santu
santu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
san/sant S(antissm)a
santissima Ignazio Saverio Mifsud (1740)
santa Sant’
Santa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sapjenza tà Sapienza
tas-sapjenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sapjenza Sapienza
Sapjenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saqsa isacsi
isaqsi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saqsa sacseu
saqsew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saqsa mistocsi
mistoqsi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
saqsa insacsicom
insaqsikom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saqsa Isacsù
Isaqsu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saqsa sacsu
saqsu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saqsa isacsu
ssaqsu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saqsa sacsuom
staqsuhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sar seier
sejjer Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sar sarù
saru Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sar seirin
sejrin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sar seier
sejjer Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sar Seira
Sejra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sar issir
ssir Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sar sar
sar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sar Seirin
sejrin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sar irna
sirna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saraċin Isaracini
Is-saraċini Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata' sethet
setgħet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' nisthu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' isthu
jistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' ista
jista' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' nista
nista' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' sata
sata' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' nistuhu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' satasc
satax Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata’ tista
tista’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ istha
jista’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ ista
jista’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ nisthu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ tisthu
tistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mà satasc
ma satax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ satà
sata’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ nista
nista’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ istuhu
jistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sata’ nistuhu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sata’ nis[t]hu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sata’ Sethec
setgħetx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mà tistasc
ma tistax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sata’ mà istasc
ma jistax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
satar mistur
mistur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sawwar isauar
isawwar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sawwar Sauar
sawwar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
seba’ seba
seba’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
seba’ seba tiiem
sebat ijiem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sebaħ Sabiha
sabiћa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sebaħ sabiha
sabiħa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sebaħ sabiħa
sabiħa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sebaħ sabih
sabiħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sebaħ Sabiha
sabiħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sebat aħwa i sebha tahua
is-sebat aħwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
seftur sefturi
sefturi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
seftur Sirftura
Siftura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
seftur Issiftura
Is-seftura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
seftur Sefturi
Sefturi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
seftur sifturi
sifturi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
segwa seguaci
segwaċi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
seħet mishuta
misħuta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
seħet mishut
misħut Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sejf seif
sejf Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sejf sueif
swief Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sejf siuf
sjuf Ignazio Saverio Mifsud (1746)
selaħ misluh
misluħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema i Sema
is-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema tà Sema
tas-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema Issema
is-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema Smeuiet
smewwiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema fi sema
fis-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema smeuiet
smewwiet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sema Isema
Is-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema Issem(m)a
Is-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema Sema
Sema Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sema ismeuiet
smewwiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sema Sema
sema Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sema fissema
fis-sema Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sema tà sema
tas-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema’ Smaitu
Smajtu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema’ Ismahha
jismagħha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
semma Im(m)sem(m)i
Msemmi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
semma Mismuha
mismugħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
semma Sem(m)eina
semmejna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sempliċi simplicement
simpliċement Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sempliċi simplici
sempliċi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sena Sena
sena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sena sena
sena Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sena Issena
Is-sena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sena issinin
is-snin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sena snin
snin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sens Sens
sens Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sens issensi
sensi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sentenza issentenza
Is-sentenza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
serafin iseraficu
is-serafiku Ignazio Saverio Mifsud (1740)
seraq isirchu
jisirqu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
seraq Serac
Seraq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serħ nistrih
nistrieħ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
serħ isserrahom
isserraħhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serv Servih
Servih Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serv Iservua
iservuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serv Serva
Serva Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serv Servitu
Servizz Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serv iservu
iservu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serv mà iservisc
ma jservix Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serv Isserva
jisserva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
serv servut
servut Ignazio Saverio Mifsud (1740)
serv servit
servut Ignazio Saverio Mifsud (1740)
serva serveusc
servewx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
serva Isserva
isserva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
serva Iservini
iservini Ignazio Saverio Mifsud (1739)
serva inservi
inservi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
serva serviesc
serviex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
serva isserveù
isservew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva isserva
isserva Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva mà isserviesc
ma jisserviex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva isserveit
sservejt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva Serviet
Serviet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva tisserva
tisserva Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva isserveù
sservew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva servut
servut Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva servisc
sservix Ignazio Saverio Mifsud (1741)
seta’ tista
tista’ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
seta’ tistasc
tistax Ignazio Saverio Mifsud (1739)
seta’ nistuhu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
settembru Settembru
Settembru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sewa isseua
Is-sewwa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sewa seua
sewwa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sewa Seuà
Sewwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sewa isseua
sewwa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sewwa biseua
bis-sewwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sfoga isfoga
jisfoga Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sforz Sforzata
sforzata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sforz sforzat
sforzat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sħab isħap
sħab Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sħab ishap
sħab Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sider Sidru
Sidru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sider sidru
sidru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sider sidircom
sidirkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sider fsidru
f'sidru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sider f'sidru
f'sidru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sidon Sidoni
Sidoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
siegħa issiha
siegħa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
siegħa siha
siegħa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
siegħa issiha
is-siegħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sieħeb Sħabu
Sħabu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sieħeb Sihbu
Sieħbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sieq f’sacain
f’saqajn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sieq Sacain
Saqajn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sieq issacain
is-saqajn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sieq psacaic
b'saqajk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
siġġu issigiiet
is-siġġijiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
siġra Siġra
Siġra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
siġra Issigira
Is-siġra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
siġra issigiar
siġar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sigur sicura
sikura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sikkè sichè
sikkè Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sikkina issichina
sikkina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sikkina sicchina
sikkina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sikkina Schiechen
Skieken Ignazio Saverio Mifsud (1746)
silem issellem
issellem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
silem selmila
sellmilha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
silem sellimlu
sellimlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
silenzju Silenziu
silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
silenzju Silenziù
silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
silenzju silentiu
silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1739)
silenzju silenziu
silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
silet Siltitu
Siltitu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
silet siltu
siltu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
simili simili
simili Ignazio Saverio Mifsud (1740)
simili issimilitudni
Is-similitudni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sinifikat Tisignifica
tissinjifika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sinjal issignal
is-sinjal Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sinjal Signalati
Sinjalati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sinjal signali
sinjali Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sinjal signal
sinjal Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sinjur Issignura
is-Sinjura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sinjur Signur
sinjur Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sinjur Issignur
Is-sinjur Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sinjur Signura
Sinjura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sinjur Signur
Sinjur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sinjur Sig(nu)r
Sinjur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sinjur Issignuri
is-sinjuri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sitta li sittin
lis-sittin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sitta sit
sitt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sitta sittin
sittin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sitta sittasc
sittax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
skampa scamp
skamp Ignazio Saverio Mifsud (1740)