Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra A

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
abbandun Abbandunat
Abbandunat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
abbandun iabbanduna
jabbanduna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
abbati abbati
abbati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
abbati l'Abbati
l-abbati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
abbiltà Habili
Abbli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
abbiss abbissi
abbissi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
abbondanti abbundanza
Abbundanza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
abitu L’abitu
l-abitu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aċċettazjoni iaccettacom
jaċċettakom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
aċċettazzjoni n’accettah
naċċettah Ignazio Saverio Mifsud (1741)
adam Adam
adam Ignazio Saverio Mifsud (1740)
adorazzjoni L’adorationi
l-adorazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
adorazzjoni naduraù
naduraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
adorazzjoni iadurauà
jadurawha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
af tafù
tafu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
af taf
taf Ignazio Saverio Mifsud (1741)
af iafu
jafu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
af iafù
jafu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
af iaf
jaf Ignazio Saverio Mifsud (1739)
af iafusc
jafux Ignazio Saverio Mifsud (1740)
af nafù
nafu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
af mà tafusc
ma tafux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
af mà iafusc
ma jafux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
af tafu
tafu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
af afù
afu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
af mà iafasc
ma jafx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
af af
af Ignazio Saverio Mifsud (1746)
af afu
afu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
af iafni
jafni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
af naf
naf Ignazio Saverio Mifsud (1740)
af tafusc
tafux Ignazio Saverio Mifsud (1740)
af iafsc
jafx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
af Afù
afu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
affari l’affari
l-affari Ignazio Saverio Mifsud (1741)
affermazzjoni affirmativa
affirmattiva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
afflizzjoni afflitta
aflitta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
afflizzjoni afflittioni
afflizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
affrika lafrica
l-Africa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
afilli af illi
afilli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
afilli af, illi
afilli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
aġar lagiar
l-aġar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
aġar Lagar
l-aġar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aġar Lagiar
l-aġar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aġar illagiar
l-aġar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
agostinjan Agustiniani
Agostinjani Ignazio Saverio Mifsud (1739)
agustinu Agustinu
Agustinu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ah haħ
aah Ignazio Saverio Mifsud (1746)

Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Ah
Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aħħar l’ahhar
l’aħħar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aħħar flaccar
fl-aħħar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aħħar fl’accar
fl-aħħar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aħħar Flahhar
Fl-aħħar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
aħħar flahhar net
fl-aħħar nett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
aħħar flahhar
fl-aħħar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aħna ahna
aћna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
aħna ahna
aħna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ajmoni Aimoni
Ajmoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ajru f’lairu
fl-ajru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
akkumpanja Cumpagnat
ikkumpanjat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
akkwist Acquista
akkwista Ignazio Saverio Mifsud (1740)
akkwist aquista
akkwista Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aktar actar
aktar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
albura alburaù
albura Ignazio Saverio Mifsud (1746)
alla t’Alla
t’Alla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
alla alla
Alla Ignazio Saverio Mifsud (1739)
alla Alla
Alla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
alla l'Alla
l'Alla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
allura allura
allura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
allura allura
allura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
allura allurà
allura Ignazio Saverio Mifsud (1746)
almu l’anmu
anmu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
altar Altar
Altar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
altru altru
altru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
altru per altru
per altru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
alvernja Alvernia
Alvernja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ambaxxata l'imbasciata
l-imbaxxata Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ambizzjoni ambitioni
ambizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ambroġju Ambrogiu
Ambroġju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ambroġju Ambrogiù
Ambroġju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
amiċizzja amicitia
amiċizzja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ammen Amen
Ammen Ignazio Saverio Mifsud (1741)
anġlu L’Angli
l-anġli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
anġlu tà l’Angili
tal-anġili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
anġlu Angelicu
anġeliku Ignazio Saverio Mifsud (1739)
anġlu Angili
Anġili Ignazio Saverio Mifsud (1740)
anġlu angulu
anġulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
anġlu Angelu
Anġelu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
anġlu Angelicu
Anġeliku Ignazio Saverio Mifsud (1746)
anġlu l'Angelicu
angeliku Ignazio Saverio Mifsud (1740)
anġlu angeli
anġli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
anġlu Angili
anġli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
anġlu l'Angulu
l-anġulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
anġlu l'Anglu
l-anġlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
anima ianimani
janimani Ignazio Saverio Mifsud (1739)
anki anchi
anke Ignazio Saverio Mifsud (1739)
anna Anna
Anna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
annimal animali
annimali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
annimal animal
annimal Ignazio Saverio Mifsud (1740)
antenat l'antenati
l-antenati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
antikrist anticrist
antikrist Ignazio Saverio Mifsud (1740)
antikrist Anti-Christ
antikrist Ignazio Saverio Mifsud (1740)
antikrist l’Anticristu
l-Antikristu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
antjokju Antiochiu
Antjokju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
antnin Antoninu
Antnin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
anzi anzi
anzi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
apokalissi Apocalissi
Apokalissi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
appena appena
appena Ignazio Saverio Mifsud (1746)
applikazzjoni Iapplica
Japplika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
appostlu Appostolu
Appostolu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
appostlu Apostlu
appostlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
appostlu Apostoli
Appostli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
appostlu l'Apostulu
l-appostlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
appuntu appuntu
appuntu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
a prepositu à propositù
a propositu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
a proporzjoni à proportioni
a proporzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
arbula Alburata
alburata Ignazio Saverio Mifsud (1740)
arbula iarbula
jarbula Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ardir ardir
ardir Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ardir L’ardir
l-ardir Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ardir l'ardir
l-ardir Ignazio Saverio Mifsud (1740)
argument iargumenta
jargumenta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
argument n'argumentau
nargumentaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aristotele Aristotili
Aristotili Ignazio Saverio Mifsud (1740)
arja aria
arja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ark Arc
ark Ignazio Saverio Mifsud (1746)
arka Arca
Arka Ignazio Saverio Mifsud (1746)
arma armat
armat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
arma armi
armi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
arma b’armi
b’armi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
arma Armata
Armata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
arma Armi
armi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
armu armu
armu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
armu larmu
l-armu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
art l’art
l-art Ignazio Saverio Mifsud (1741)
art mn’art
mn’art Ignazio Saverio Mifsud (1741)
art lart
l-art Ignazio Saverio Mifsud (1740)
art art
art Ignazio Saverio Mifsud (1746)
assalt l’assalt
l-assalt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
assalt iassalta
jassalta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
assenja assigna
*assenja* Ignazio Saverio Mifsud (1741)
assenjazzjoni iassignaom
jassinjahom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
assigurazzjoni n’assicuracom
nassigurakom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
assigurazzjoni nassiguracom
nassigurakom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
assigurazzjoni assicurati
assigurati Ignazio Saverio Mifsud (1746)
assigurazzjoni sicuriss(imamen)t
sigurissimament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
assigurazzjoni iassicurac
jassigurak Ignazio Saverio Mifsud (1746)
assolut assolut
assolut Ignazio Saverio Mifsud (1740)
assunzjoni assunt
assunt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
assunzjoni l'assunt
l-assunt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
astut astutii
astuzji Ignazio Saverio Mifsud (1739)
atribut Attributi
Attributi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
att L’att
L’att Ignazio Saverio Mifsud (1741)
attakkata attaccata
attakkata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
attent Attenti
attenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
attent b’lattentioni
bl-attenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
attent attenti
attenti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
attent b’attenzioni
b’attenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
attent attenz(io)ni
attenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
attent bl'attentioni
bl-attenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
attribut attributi
attributi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
attwali attual
attwal Ignazio Saverio Mifsud (1739)
avukat avvucat
avukat Ignazio Saverio Mifsud (1739)
avukat Avvucata
Avvukata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
avukat Avvocata
Avukata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
awgustu Augustinu
Awgustinu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
awgustu Augutissimu
Awgustissimu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
azzjoni attioni
azzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
azzjoni azzioni
azzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
azzjoni l`attioni
l-azzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)