Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra T

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
ta tatu
tagħtu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta
Ta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta nhatausc
ingħatax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta tati
tagħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta atuni
agħtuni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta inhata
ngħata Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta t'ahha
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta Iati
jagħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta Iatun(i)
Jagħtuni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta inhata
jingħata Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta inhatau
ingħataw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta tinhata
tingħata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta iati
jagћti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta iatu
jagћtu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta
Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta motiha
mogħtija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta Moti
mogħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta tinhatasc
tingħatax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhot[i]
mogħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta iatih
jagħtih Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta iatiha
jagħtiha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta tat
tat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta tatiulna
tagћtihulna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta atiħ
agħtih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta inhata
ingħata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta natua
nagħtuha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta iatiħ
jagħtih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta taomsc
tahomx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta iatina
jagħtina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta tauh
tawh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta iatu
jagħtu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta tiach
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta inhatasc
ingħatax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta natielcom
nagħtihielkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta Ta
ta' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta natuom
nagħtuhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta natu
nagħtu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta taħ
tah Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta Thana
tagħna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta Tana
Tagħna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta tiac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta tihac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta motiha
mogћtija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta da discors
tad-diskors Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta iati
jagħti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta Motia
Mogħtija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ t’ahha
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta’ tà l’istess
tal- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ tihac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ tiach
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta’ tà Sciechen
tas-Skieken Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ taħom
tagħhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ taħħom
tagħhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ tihu
tiegħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ tabilhac
tabilhaqq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta’ tal Verità
tal-verità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’
tas- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ tà L’Altar
tal-Altar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ tana
tagħna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ tihi
tiegħi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta’ tal gost
tal-gost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ taħħa
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ tana
tagћna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ tà Sema
tas- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ ta Sichina
tas-Sikkina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’
ta’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ t’Ahhom
tagħhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta’ tiac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta’ tal’impeccabiltà
tal-impekkabiltà Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ t’Alla
t’Alla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ ta
ta’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ tabilhac
tabilħaqq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ tacom
tagħkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ tahha
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
taba' tebha
tebgħa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
taba’ tebha
tebgħa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
taba’ ittebha
it-tebgħa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tabilħaqq tabilhac
tabilħaqq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
taf tafu
tafu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
taħt taht
taħt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
taħt tahtu
taħtu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
taħt taħt
taħt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tal taulu
tawlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tal itaual
itawwal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tal- tal
tal- Ignazio Saverio Mifsud (1739)
talab itloba
itlobha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab titlop
titlob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab nitolbu
nitolbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab titloblu
titloblu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab titolbu
titolbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab nitolbuha
nitolbuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab itlobiela
itlobhielha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
talab talbilom
talbilhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
talab nitolbuc
nitolbuk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
talab nitolbuh
nitolbuh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
talab Titlop
Titlob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab Talap
Talab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab Itolbuh
Itolbuh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab Talbet
Talbet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab Nitolbua
nitolbuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab talbu
talbu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
talab itolbu
itolbu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
talab itolbulu
itolbulu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
talab itolbu
jitolbu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
talab itlop
jitlob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab talp
talb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab Nitolbu
nitolbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talent ittalent
it-talent Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tali tali
tali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tali b’tali
b’tali Ignazio Saverio Mifsud (1740)
talment talmenti
talment Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tama tamà
tama Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tama ittama
it-tama Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tama itmà
jitma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tama nitma
nitma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tama tama
tama Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tama’ itma
jitma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tant tant
tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tant f’tant
f’tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tant Ptant
b’tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tant Tant
tant Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tant p'tant
b'tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tard tart
tard Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tarka tarca
tarka Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tassew taseu
tassew Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tela' titla
titla' Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tela’ titla
titla’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tela’ talà
tala’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tela’ tala
tala’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tela’ itilu
jitilgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tempesta ittempesti
t-tempesti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tentatur ittanta
ittanta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
teoloġija Teologu
Teologu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
teoloġija Teologi
teologi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
teqel tchila
tqila Ignazio Saverio Mifsud (1741)
terremot terremoti
terremoti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
teżir ittesori
it-teżori Ignazio Saverio Mifsud (1741)
teżor ittesori
it-teżori Ignazio Saverio Mifsud (1741)
teżor Sc’Tesori
x’teżori Ignazio Saverio Mifsud (1741)
teżor ittesor
it-teżor Ignazio Saverio Mifsud (1741)
teżor tesor
teżor Ignazio Saverio Mifsud (1741)
teżor itesori
teżori Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tfaħħar Itfahhar
jitfaħħar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tfiehem Itfiemhu
jitfiehmu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tfiehem Tetfiem
tetfiehem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tfiehem Itfiemu
jitfiehmu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tieb taiba
tajba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tieb taiep
tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tieb ben taiep
tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tieġ teiec
tejjeġ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tieġ teiga
tejjiġha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tiegħi m'intihi
minn tiegħi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tiegħu Tihu
tiegħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tifel Tifla
tifla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tifel tifel
tifel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tifel Tifel
Tifel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tifel Tfaiel
Tfajjel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tifel itfaiel
t-tfajjel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tifel tifla
tifla Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tilef tilfù
tilfu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tilef Tilef
Tilef Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tilef Intilfet
Intilfet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tilef tilef
tilef Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tilef intilefsc
intilifx Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tilef titlef
titlef Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tilef tlifta
tliftha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tirann tarrania
tarranija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
titlu tituli
titli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tîtlu ittitulu
it-titulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tîtlu ittitolu
It-titolu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tlieta tlittasc
tliettax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tlieta tlieta
Tlieta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tlieta tles
tliet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tlieta tletin
tletin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tmienja Timiena
Tmienja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tnejn tnasc il meiet
tnax-il mejjet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tnejn tnein
tnejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tnejn tieni
tieni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tnejn Tnein
tnejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tnejn ittieni
it-tieni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tonna I’tton
It-tonn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tra tracu
traku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tradiment tradit
ittradit Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tradiment itradini
jittradini Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tradiment itradiħ
jittradih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
trasformazzjoni titrasforma
tittrasforma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
trattament titrattaù
tittrattaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
trattament trattati
ttrattati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
trattenut titrattieni
titrattieni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
trattenut tratteneit
trattenejt Ignazio Saverio Mifsud (1739)
traxxendenti trascendentali
traxxendentali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tribolu tribulationi
tribulazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tribolu tribulata
tribulata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tribolu Tribulazioni
tribulazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tribulanza Tribulazioni
tribulazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tribun tribunal
tribunal Ignazio Saverio Mifsud (1740)
trijonf titrionfa
titrijonfa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
triq triec
triq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
triq Ittriec
It-triq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
triq ittrecat
it-triqat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
triq itriec
it-triq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tromba tromba
tromba Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tron Ittron
it-tron Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ttenda ittendiet
ittendiet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tumas Tumas
Tumas Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tumas San Tumas
Tumas Ignazio Saverio Mifsud (1746)
turment itturmenti
it-turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
turment tormenti
turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
turment b’turmenti
b’turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
turment turmenti
turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
turment p’turmenti
b’turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
turment Itturment
It-turment Ignazio Saverio Mifsud (1741)
turment ittormenti
turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
turment tormentati
tormentati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
turment Turmentati
turmentati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
turment ittormentati
it-tormentati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
turment itturmentati
it-turmentati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
twil tuil
twil Ignazio Saverio Mifsud (1741)